ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ KOPPENS
VM 400
 
 
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν

Τελευταία Νέα

FoodExpo

Κανάλι Βίντεο 
 
 

ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ

Η ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ:ΕΝ ISO 9001:2008.
Η Πιστοποίηση ισχύει για Κατασκευές - Εμπορία Μηχανημάτων Τροφίμων - Ανοιξείδωτες Μεταλλικές Κατασκευές.
Μάθετε περισσότερα...