Εταιρικά

Έκθεση FOOD EXPO 10-12 Μαρτίου 2018

Η Εταιρεία μας συμμετείχε στην μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση Τροφίµων & Ποτών στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης FOODEXPO2018 στο METROPOLITANEXPOστις 10-12 Μαρτίου 2018.

Στο περίπτερο μας παρουσιάσαμε τα μηχανήματα μας και τις καινούργιες μας ‘’ιδέες’’.

Μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε με τους πελάτες και τους επισκέπτες στο περίπτερο μας και μάθαμε για τις ανάγκες τους σε μηχανήματα.

Δώσαμε ραντεβού για την επόμενη FOODEXPOμε καινούργια καινοτόμα μηχανήματα και ιδέες!